Yuka
Yuka
Species
Koala
Gender
Female
Personality
Snooty
Birthday
July 20
Catchphrase
Tsk Tsk
Style 1
Cool
Style 2
Elegant